Израиль. План наступления на Ливан одобрен и утвержден.


#Израиль. План наступления на #Ливан одобрен и утвержден. https://www.tvc.ru/news/show/id/292954
Rent a server
Pong-!-Quack