Япония се оплаква от южнокорейски разрушител, прихванал с радар техен самолет


https://news.bg/int-politics/yaponiya-se-oplakva-ot-yuzhnokoreyski-razrushitel-prihvanal-s-radar-tehen-samolet.html #Япония се оплаква от южнокорейски разрушител, прихванал с #радар техен #самолет
Rent a server
Pong-!-Quack