Особенности полицейской тактики


#Полиция, #Росгвардия, #подростки и #торговые_центры https://megapolisonline.ru/politsiya-i-rosgvardiya-kuchkuetsya-u-torgovyh-tsentrov-chtoby-predotvratit-novye-stychki-mezhdu-podrostkami/
Rent a server
Pong-!-Quack