В Гонконге загореся небоскрёб


#Гонконг. #Небоскрёб. 42 этажа пламени. https://www.rzn.info/news/2023/3/2/v-gonkoge-zagorelsya-stroyashijsya-42-etazhnyj-neboskreb-265135.html
Rent a server
Pong-!-Quack