Севастополь. Ракетный удар по штабу ЧФ


#Севастополь. #Ракетный_удар по штабу #ЧФ https://www.tsn24.ru/2023/09/22/292054-ukraina-nanesla-raketnyy-udar-po-shtabu-chernomorskogo-flota-rossii-v-sevastopole/
Rent a server
Pong-!-Quack